قرآن بایگانی - آیت الله العظمی شمس الدین نجفی مدظله

برچسب گذاری توسط: قرآن

زن از نگاه قرآن 0

زن از نگاه قرآن

    این موضوع بسیار ارزشمند است و خیلی از بزرگان،آن را مطرح کرده و پیرامونش مطالبی گفته و نوشته اند. البته اگر کسی غرض و هدف شوم شیطانی و مرض و بیماری روحی...

0

تمثیلی از ذات پاک خداوند

خداوند متعال برای تبیین حقایق غیبی و آشنایی و تعریف اذهان بشر با این امور، بر وی منت نهاده و این حقایق را در لباس تمثیلات و تشبیهات و در لباس محسوسات و ملموساتی...