خداوند بایگانی - آیت الله العظمی شمس الدین نجفی مدظله

برچسب گذاری توسط: خداوند

0

تمثیلی از ذات پاک خداوند

خداوند متعال برای تبیین حقایق غیبی و آشنایی و تعریف اذهان بشر با این امور، بر وی منت نهاده و این حقایق را در لباس تمثیلات و تشبیهات و در لباس محسوسات و ملموساتی...