اسناد ساواک بایگانی - آیت الله العظمی شمس الدین نجفی مدظله

برچسب گذاری توسط: اسناد ساواک

کتاب شیعه در اصول و فروع 0

ممنوعیت نشر کتاب “گفتار شیعه در اصول و فروع” به دستور ساواک

كتاب«گفتار شيعه در اصول و فروع» به اواخر دهه 1320و 1330 برمي گردد كه توسط يكي از فقها و علماي بزرگ حوزه علميه نجف اشرف حضرت آيت الله العظمي مجتهدي النجفي نوشته شد و...