آیت الله مجتهدی نجفی بایگانی - آیت الله العظمی شمس الدین نجفی مدظله

برچسب گذاری توسط: آیت الله مجتهدی نجفی

قسامه آیت الله مجتهددی 0

قسامه

قَسامه را به سوگند و همچنین سوگند خورندگان معنی نموده اند و اهل لغت و صحاح، فرهنگ و قاموس همینها را آورده اند. قَسامه را به سوگند و همچنین سوگند خورندگان معنی نموده اند...

0

امام حسین علیه السّلام

اخبار و احادیث گوناگونی از اهل علم و تحقیق، در میان فرق و مذاهب اسلامی، تشیع و و تسنن تا بعضی آثار قدیمی وکهن غیر اسلامی است که اشاره به عظمت و موقعیت استثنایی...